Księgi wieczyste Brusy, ul. Prusa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Prusa 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Prusa 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Prusa 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Prusa 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Prusa 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Prusa 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Prusa 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Prusa 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Prusa 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Prusa 14 brak lokali