Księgi wieczyste Brusy, ul. Stokrotki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Stokrotki 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Stokrotki 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Stokrotki 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Stokrotki 12 brak lokali