Księgi wieczyste Brusy, ul. Świętopełka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Świętopełka 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Świętopełka 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Świętopełka 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Świętopełka 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Świętopełka 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Świętopełka 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Świętopełka 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Świętopełka 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Świętopełka 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Świętopełka 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Świętopełka 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Świętopełka 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Świętopełka 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Świętopełka 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Świętopełka 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Świętopełka 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Świętopełka 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Świętopełka 20 brak lokali