Księgi wieczyste Brusy, ul. Tęczowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Tęczowa 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Tęczowa 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Tęczowa 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Tęczowa 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Tęczowa 13 brak lokali