Księgi wieczyste Czyczkowy, ul. Chełmowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/0 Czyczkowy, ul. Chełmowska 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Czyczkowy, ul. Chełmowska 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Czyczkowy, ul. Chełmowska 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Czyczkowy, ul. Chełmowska 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Czyczkowy, ul. Chełmowska 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Czyczkowy, ul. Chełmowska 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Czyczkowy, ul. Chełmowska 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Czyczkowy, ul. Chełmowska 19 brak lokali