Księgi wieczyste Lubnia-Wybudowanie


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/0 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 10A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Lubnia-Wybudowanie, Lubnia-Wybudowanie 19 brak lokali