Księgi wieczyste Okręglik


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/4 Okręglik, Okręglik 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Okręglik, Okręglik 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Okręglik, Okręglik 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Okręglik, Okręglik 4 brak lokali