Księgi wieczyste Orlik


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/0 Orlik, Orlik 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Orlik, Orlik 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Orlik, Orlik 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Orlik, Orlik 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Orlik, Orlik 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Orlik, Orlik 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Orlik, Orlik 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Orlik, Orlik 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Orlik, Orlik 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Orlik, Orlik 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Orlik, Orlik 19 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 21 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 24 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Orlik, Orlik 27 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 28 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 29 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 30 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Orlik, Orlik 31 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Orlik, Orlik 31A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Orlik, Orlik 34 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Orlik, Orlik 35 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Orlik, Orlik 36 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 38 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Orlik, Orlik 40 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 42 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Orlik, Orlik 43 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 44 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 45 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 46 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 48 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Orlik, Orlik 49 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 50 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 51 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 52 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Orlik, Orlik 53 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 54 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Orlik, Orlik 55 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Orlik, Orlik 56 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Orlik, Orlik 58 brak lokali