Księgi wieczyste Debrzno, ul. Leśna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 1 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/2 Debrzno, ul. Leśna 2 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 3 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/5 Debrzno, ul. Leśna 4 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/3 Debrzno, ul. Leśna 5 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 7 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/2 Debrzno, ul. Leśna 8 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/8 Debrzno, ul. Leśna 9 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/3 Debrzno, ul. Leśna 11 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/4 Debrzno, ul. Leśna 13 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/8 Debrzno, ul. Leśna 15 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/2 Debrzno, ul. Leśna 17 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 19 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/3 Debrzno, ul. Leśna 21 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 23 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/6 Debrzno, ul. Leśna 25 brak lokali
  SL1Z/xxxxxxxx/8 Debrzno, ul. Leśna 27 brak lokali