Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Borzyszkowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Borzyszkowskiego 6 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Borzyszkowskiego 8 brak lokali