Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Cegielnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Cegielnia 6 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Cegielnia 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Cegielnia 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Cegielnia 30B brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Cegielnia 32 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Cegielnia 34 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Cegielnia 41C brak lokali