Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Chojnicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Chojnicka 2 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Chojnicka 3 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Chojnicka 6 6 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Chojnicka 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Chojnicka 19 1 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Chojnicka 40 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Chojnicka 40A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Chojnicka 43A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Chojnicka 43C brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Chojnicka 45 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Chojnicka 47C brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Chojnicka 48A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Chojnicka 49A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Chojnicka 50 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Chojnicka 53 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Chojnicka 58 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Chojnicka 65 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Chojnicka 70 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Chojnicka 70A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Chojnicka 72D brak lokali