Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Gałczyńskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Gałczyńskiego 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Gałczyńskiego 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Gałczyńskiego 13 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Gałczyńskiego 17 brak lokali