Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Gdańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Gdańska 3 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Gdańska 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Gdańska 11 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Gdańska 14 brak lokali