Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Gryfa Pomorskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Gryfa Pomorskiego 5 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Gryfa Pomorskiego 20 brak lokali