Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Hallera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Hallera 13 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Hallera 16 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Hallera 28 brak lokali