Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Kapliczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Kapliczna 2 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Kapliczna 4A 1 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Kapliczna 5 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Kapliczna 10 3 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Kapliczna 13 brak lokali