Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Karnowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Karnowskiego 14 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Karnowskiego 20 brak lokali