Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Kochanowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Kochanowskiego 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Kochanowskiego 15 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Kochanowskiego 22 brak lokali