Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Lipowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Lipowa 1 12 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Lipowa 3 6 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Lipowa 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Lipowa 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Lipowa 15 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Lipowa 16 brak lokali