Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 3 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 6 27 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 14 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 15A 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 22 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 23 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 25 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 27 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 29A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 29H brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 29J brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 29K brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 29N brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 37 brak lokali