Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Marca


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Marca 11E brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Marca 18C 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Marca 24 3 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Marca 26 25 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Marca 28 10 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Marca 31 27 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Marca 38A brak lokali