Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Marchewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Marchewicza 4A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Marchewicza 8 5 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Marchewicza 12 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Marchewicza 15 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Marchewicza 22 brak lokali