Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Młyńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Młyńska 1 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Młyńska 3A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Młyńska 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Młyńska 8 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Młyńska 19 brak lokali