Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Pogodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Pogodna 1 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Pogodna 3 brak lokali