Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Przemysłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 1B 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 9A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 9B brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 10 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 18 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 19 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 22 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 24 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 26 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 31 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 34 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 35 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 36 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 40 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 42 brak lokali