Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Rolnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Rolnicza 5 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Rolnicza 7 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Rolnicza 15A brak lokali