Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Różana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Różana 5 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Różana 7 brak lokali