Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 3 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 15 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 27 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 29 brak lokali