Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Staszica


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Staszica 1 13 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Staszica 1E 4 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 3 28 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 3/C 1 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 4 47 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 5 25 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 5/A 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 5/E 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 7 35 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Staszica 7B 1 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Staszica 8 11 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Staszica 13 2 lokali