Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Stwosza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Stwosza 7B brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Stwosza 16 brak lokali