Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Tuwima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Tuwima 4 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Tuwima 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Tuwima 11 brak lokali