Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 1 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 3 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 8 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 18 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 19 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 29 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 32 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 33 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 36 brak lokali