Księgi wieczyste Redzikowo, ul. Przemysłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1S/xxxxxxxx/1 Redzikowo, ul. Przemysłowa 5 brak lokali
  SL1S/xxxxxxxx/7 Redzikowo, ul. Przemysłowa 7 brak lokali
  SL1S/xxxxxxxx/3 Redzikowo, ul. Przemysłowa 8 brak lokali
  SL1S/xxxxxxxx/3 Redzikowo, ul. Przemysłowa 9 brak lokali
  SL1S/xxxxxxxx/3 Redzikowo, ul. Przemysłowa 10 brak lokali
  SL1S/xxxxxxxx/6 Redzikowo, ul. Przemysłowa 14 brak lokali