Księgi wieczyste Starogard Gdański


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Starogard Gdański

Autorytarne i bezsprzeczne ustalenie, kto ma prawa do danej nieruchomości oraz jakiego rodzaju są to prawa, jest możliwe dzięki księgom wieczystym. To ustanowione prawnie rejestry publiczne, które są zakładane dla każdej nieruchomości, niezależnie, czy są to działki, domy, mieszkania, grunty, lokale, magazyny etc. Księgi są aktualizowane na bieżąco i dlatego są zgodne ze stanem faktycznym.

Numer księgi wieczystej

Szukanie księgi wieczystej odbywa się po numerze KW, czyli specjalnym identyfikatorze składającym się z:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Starogard Gdański

Numer KW daje możliwość wglądu do wpisów ksiąg, ale wpierw trzeba go znać. Najprościej jest sprawdzić, jaki jest numer KW na akcie notarialnym nabycia nieruchomości, ale nie każdy ma wgląd do takiego dokumentu. Jest w posiadaniu jedynie właściciela nieruchomości. Osoby postronne muszą stosować inne sposoby na poznanie numeru KW – szukanie internetowe lub w instytucjach posiadających listę numerów KW. Sądy rejonowe w całym kraju odpowiedzialne są za tworzenie, aktualizowanie, przechowywanie ksiąg wieczystych, zatem mogą petentowi udzielić informacji o numerze księgi. Trzeba jednak złożyć opłacony i zawierający uzasadnienie wniosek do właściwego sądu rejonowego – np. Sąd Rejonowy, Wydział Księgi Wieczyste, Starogard Gd. Na decyzję czeka się do kilku tygodni.Identycznie przebiega proces w Starostwie Powiatowym. Zbyt słaby interes prawny mający uzasadniać zainteresowanie daną nieruchomością i jej numer KW może oznaczać odmowę wydania tego identyfikatora. Takiego ryzyka nie ponosi się podczas szukania online numeru KW w specjalnej wyszukiwarce, która działa dwojako – pozwala szukać po numerze działki lub po adresie. Szukanie po adresie rozpoczyna się od wybrania województwa lub od razu miasta ze spisu alfabetycznego większych miejscowości w Polsce. Potem trzeba zawęzić poszukiwania do ulicy, numeru domu oraz mieszkania, jeśli dotyczy.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

W myśl ustawy o księgach wieczystych te dokumenty muszą być jawne oraz dostępne dla każdego obywatela. Mając numer KW, możesz bez przeszkód pobrać odpis ksiąg:

Księgi wieczyste online, Starogard Gdański ma także udostępnianie w sieci za darmo, to znaczy można je przejrzeć darmowo online na stronie MS.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przydatne są w sytuacjach kupna, sprzedaży, uzyskania w spadku nieruchomości, a także podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny czy przed wynajmem nieruchomości, jeśli są wątpliwości, kto jest jej prawnym właścicielem upoważnionym do zawarcia umowy najmu. Księgi są podzielone na cztery działy z informacjami takimi jak wpisy praw własnościowych, wpisy o własności i użytkowaniu wieczystym, wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych, wpisy hipoteczne.