Księgi wieczyste Rokitki, ul. Brzozowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Brzozowa 1 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Brzozowa 2 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Brzozowa 3 brak lokali