Księgi wieczyste Rokitki, ul. Kasztanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kasztanowa 1 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 2 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/7 Rokitki, ul. Kasztanowa 4 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 5 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kasztanowa 6A brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Kasztanowa 7 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 8 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/6 Rokitki, ul. Kasztanowa 9 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Kasztanowa 10 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 10A brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kasztanowa 10B brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Kasztanowa 12 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Kasztanowa 13 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/6 Rokitki, ul. Kasztanowa 14 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 15 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Kasztanowa 16 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Kasztanowa 17 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/6 Rokitki, ul. Kasztanowa 19 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Kasztanowa 20 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kasztanowa 27 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Kasztanowa 28 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kasztanowa 29 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Kasztanowa 30 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Kasztanowa 32 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kasztanowa 32A brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/2 Rokitki, ul. Kasztanowa 33 21 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/9 Rokitki, ul. Kasztanowa 34 20 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kasztanowa 35 10 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kasztanowa 36 10 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/9 Rokitki, ul. Kasztanowa 37 2 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Kasztanowa 38 2 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kasztanowa 39 2 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kasztanowa 40 2 lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Kasztanowa 42 1 lokali