Księgi wieczyste Rokitki, ul. Kolejowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kolejowa 1 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/5 Rokitki, ul. Kolejowa 2 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Kolejowa 3 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kolejowa 4 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kolejowa 5 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Kolejowa 7 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kolejowa 9 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/9 Rokitki, ul. Kolejowa 10 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Kolejowa 11 brak lokali