Księgi wieczyste Wejherowo


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Wejherowo

Na kanwie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece należy każdej nieruchomości założyć, prowadzić oraz aktualizować księgę wieczystą. Do tego zadania wyznaczono sądy rejonowe. Celem publicznych rejestrów – ksiąg wieczystych – jest umożliwienie autorytarnego i bezsprzecznego ustalenia istniejących praw do danej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Jak wspominaliśmy, sądy rejonowe zajmują się księgami wieczystymi. Poza ich zakładaniem i prowadzeniem, muszą także usystematyzować te dokumenty. W tym celu nadają im identyfikatory wedle określonego schematu o formacie XYZ1/12345678/5, gdzie:

Numer KW to unikalny identyfikator, co przejawia się tym, że zawsze odsyła tylko do jednego dokumentu.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Wejherowo

Numer księgi wieczystej – Wejherowolub inne miasto jest lokalizacją nieruchomości – można wyszukać na kilka sposobów:

Szukanie online numeru KW jest prostszego i nie wymaga podania interesu prawnego. Zawsze można też pobrać numer, podczas gdy w przypadku udania się do sądu rejonowego czy starostwa powiatowego decyzja może być odmowna. Na wydanie numeru z sądu czy starostwa czeka się nawet do kilku tygodni, a internetowo numer wydawany jest od razu.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW umożliwia uzyskanie dostępu do treści z ksiąg wieczystych. Wszyscy obywatele mogą sprawdzić wpisy w księdze, bo tak stanowi zasada jawności i powszechności. To właśnie ona daje podwaliny do udostępniania ksiąg. Petent składa wniosek o odpis papierowy do sądu rejonowego, gdzie kosztuje on 30 zł brutto. Taniej jest pobrać odpis elektroniczny ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – koszt to 20 zł brutto. Co więcej, elektroniczne księgi wieczyste Wejherowo, można przejrzeć zupełnie za darmo na stronie MS.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W ramach załatwiania formalności, odpis z księgi wieczystej przydaje się przy podpisywaniu umowy o sprzedaż/kupno nieruchomości u notariusza, a także trzeba go przedłożyć analitykowi bankowemu przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny w banku. Warto także sprawdzić wpisy w księdze przed przejęciem nieruchomości w spadku czy jej wynajmem, by potwierdzić, kto jest prawnym właścicielem nieruchomości.