Księgi wieczyste Bytom


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Bytom

W razie wątpliwości dotyczących stanu prawnego nieruchomości czy jego faktycznego właściciela albo osób mających do niej prawa i rodzaju tychże praw, niezbędne okazuje się sprawdzenie księgi wieczystej. To dokument, który autorytarnie określa właśnie stan prawny nieruchomości oraz przynosi dodatkowe dość szczegółowe informacje o niej, w tym dane osobowe właścicieli, wpisy hipoteczne, służebność etc.

Numer księgi wieczystej

Zazwyczaj osoby niebędące właścicielami danej nieruchomości nie mają w posiadaniu numeru księgi wieczystej. Tylko ten identyfikator składający się z czterech znaków określających dany sąd rejonowy właściwy dla lokalizacji nieruchomości, ukośnika, ośmiu cyfr będących numerem z repertorium, ukośnika oraz cyfry kontrolnej, daje możliwość odnalezienia księgi wieczystej. Unikatowy numer odsyła tylko do jednego dokumentu. Zatem aby mieć wgląd do zapisów księgi, trzeba wpierw ustalić jej numer.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Bytom

Jak wejść w posiadanie numeru księgi wieczystej? Bytom ma jeden Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym można złożyć opłacony wniosek z uzasadnieniem interesu prawnego z prośbą o udostępnienie numeru KW. W mieście jest też Starostwo Powiatowe, które prowadzi wykaz numerów KW dla nieruchomości z powiatu Bytom. W tej instytucji także należy złożyć opłacony wniosek oraz podać interes prawny.

Trzecia opcja jest wyszukanie numeru KW wygodnie i szybko online. Wyszukiwarka numerów ksiąg wieczystych działa na zasadzie:

Za pobranie wyszukanego numeru księgi wieczyste online trzeba zapłacić 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są jawne i znajdują się w sądach rejonowym. Tam można się udać, by je przejrzeć lub zgłosić się po odpłatny wypis, jeśli ma się już numer KW. Jest też prostsza metoda – odnaleźć księgi wieczyste online. W tym celu trzeba wejść na portal Ministerstwa Sprawiedliwości i także wyszukać dokument po numerze. Przeglądanie jest darmowe, a pobranie na komputer czy inne urządzenie – płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste online lub papierowe zawierają te same informacje. Są przydatne w postępowaniu spadkowym, procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości, a czasem także wynajmu. Można w nich sprawdzić faktycznego właściciela nieruchomości, jej stan prawny, wpisy na hipotece, wpisy służebności, dodatkowe postanowienia czy czynności związane z nieruchomością etc.