Księgi wieczyste Chorzów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Chorzów

Księgi wieczyste to publiczne rejestry zawierające informacje o nieruchomości jak domy, mieszkania, grunty, działki, lokale usługowe i biurowe, hale, garaże, miejsca postojowe w garażach oraz spółdzielcze prawo własnościowe do mieszkania. Każda nieruchomość ma założoną księgę przez Sąd rejonowy, który jest także odpowiedzialny za jej prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco. Funkcjonowanie ksiąg wieczystych w Polsce określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste znakowane są numerami w formacie:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Chorzów

Gdzie można znaleźć numer księgi wieczystej? Chorzów czy inna miejscowość jest miejscem położenia nieruchomości – metody szukania numeru KW są takie same dla całego kraju. Jeszcze niedawno nie było możliwości uzyskania tego numeru online, a jedynie w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym po wypełnieniu wniosku, opłaceniu go i podaniu w nim interesu prawnego. Ta metoda jest niewygodna, bo wymaga osobistego fatygowania się do urzędu, długotrwała, bo na decyzję czeka się nawet tygodniami oraz nieefektywna, bo czasem można spotkać się z odmową, jeśli interes prawny nie jest uznawany za ważny. W dalszym ciągu można w ten sposób szukać numeru KW, ale jest też dostępna obecnie szybsza, lepsza i wygodniejsza metoda internetowa.

Specjalna wyszukiwarka numerów KW pozwala po adresie albo po numerze działki uzyskać numer i pobrać go za opłatą 29 zł. Czasem wyszukanie po adresie może nie przynieść rezultatów, jeśli w księdze adres jest niepełny czy niedokładny, wtedy zaleca się sprawdzenie po numerze działki.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Według prawa polskiego obywatele mają mieć zapewniony dostęp do treści ksiąg wieczystych. Ta zasada powszechnej jawności jest realizowana aktualnie dwojako:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest potrzebna przykładowo przy procesie kupna nieruchomości, bo kupujący powinien sprawdzić stan prawny domu, mieszkania, działki czy lokalu. Przed podpisaniem umowy, notariusz także sprawdza księgę wieczystą. Inną sytuacją, w której zapoznanie się z księgą wieczystą jest wskazane, jest toczące się postępowanie spadkowe. Czasem warto również sprawdzić faktycznego właściciela nieruchomości przed podpisaniem umowy o najem.