Księgi wieczyste Jaworzynka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 1 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 2 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 4 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 5 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 6 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 7 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 8 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 9 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 11 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 12 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 13 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 15 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 16 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 18 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 19 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 20 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 21 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 22 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 23 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 24 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 25 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 26 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 27 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 28 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 29 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 30 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 31 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 32 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 35 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 36 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 37 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 38 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 39 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 40 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 41 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 42 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 43 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 44 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 46 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 47 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 48 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 49 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 50 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 52 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 53 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 54 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 55 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 56 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 57 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 58 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 61 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 62 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 63 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 64 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 65 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 66 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 67 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 68 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 70 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 71 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 72 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 73 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 74 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 75 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 76 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 77 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 78 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 79 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 80 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 81 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 82 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 83 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 84 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 86 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 87 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 88 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 89 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 92 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 93 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 94 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 97 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 98 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 99 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 100 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 102 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 103 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 104 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 105 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 106 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 107 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 108 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 109 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 110 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 111 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 113 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 114 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 116 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 117 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 118 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 120 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 121 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 122 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 123 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 124 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 125 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 127 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 128 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 129 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 130 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 131 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 132 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 133 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 134 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 135 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 136 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 137 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 138 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 139 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 140 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 141 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 142 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 143 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 144 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 145 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 146 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 148 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 151 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 152 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 153 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 155 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 156 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 157 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 158 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 161 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 163 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 169 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 170 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 171 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 172 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 173 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 174 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 175 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 177 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 178 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 180 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 181 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 182 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 185 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 187 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 188 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 189 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 191 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 195 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 196 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 197 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 198 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 199 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 200 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 201 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 203 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 204 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 205 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 206 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 207 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 209 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 210 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 211 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 212 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 213 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 214 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 214A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 215 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 218 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 220 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 221 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 222 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 223 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 224 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 225 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 226 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 228 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 229 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 230 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 232 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 233 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 234 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 235 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 237 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 238 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 239 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 240 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 241 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 242 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 243 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 244 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 245 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 247 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 248 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 249 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 250 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 251 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 252 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 253 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 254 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 255 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 256 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 257 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 259 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 260 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 261 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 262 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 263 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 264 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 265 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 266 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 267 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 268 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 269 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 270 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 272 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 273 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 274 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 276 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 277 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 280 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 281 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 283 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 284 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 284A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 285 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 286 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 287 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 288 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 291 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 292 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 293 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 294 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 295 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 296 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 297 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 299 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 300 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 301 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 302 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 305 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 306 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 307 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 308 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 309 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 311 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 314 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 316 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 318 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 320 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 321 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 322 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 323 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 325 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 326 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 328 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 330 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 331 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 332 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 335 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 336 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 337 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 338 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 340 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 341 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 343 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 344 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 345 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 346 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 347 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 348 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 349 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 350 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 351 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 352 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 353 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 356 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 357 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 358 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 360 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 361 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 362 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 363 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 364 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 365 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 366 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 367 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 368 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 369 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 370 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 371 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 372 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 373 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 375 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 376 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 377 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 378 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 381 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 382 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 383 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 384 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 386 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 388 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 389 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 390 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 392 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 393 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 394 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 395 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 396 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 397 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 398 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 400 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 402 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 403 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 404 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 405 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 408 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 409 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 410 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 411 2 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 412 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 413 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 414 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 415 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 416 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 417 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 418 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 420 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 422 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 423 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 426 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 427 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 428 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 429 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 430 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 431 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 432 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 433 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 434 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 436 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 437 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 438 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 439 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 440 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 441 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 442 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 444 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 445 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 446 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 447 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 449 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 450 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 451 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 452 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 453 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 455 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 456 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 458 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 459 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 460 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 461 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 462 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 463 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 464 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 465 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 467 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 468 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 469 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 470 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 471 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 472 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 473 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 475 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 476 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 477 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 478 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 480 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 481 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 482 1 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 483 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 485 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 486 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 487 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 488 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 490 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 491 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 492 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 493 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 494 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 495 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 496 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 497 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 498 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 499 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 500 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 501 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 502 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 503 2 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 507 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 508 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 509 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 510 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 511 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 514 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 516 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 517 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 518 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 519 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 520 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 521 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 522 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 523 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 524 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 525 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 526 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 527 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 529 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 530 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 531 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 532 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 533 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 535 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 536 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 537 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 538 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 539 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 540 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 541 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 542 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 544 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 545 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 546 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 547 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 548 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 550 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 551 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 553 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 554 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 555 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 556 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 557 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 559 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 560 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 561 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 562 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 563 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 564 1 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 566 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 569 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 571 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 572 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 574 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 575 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 576 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 577 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 578 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 581 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 584 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 585 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 586 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 588 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 589 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 591 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 592 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 593 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 595 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 596 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 597 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 599 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 600 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 603 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 604 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 605 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 606 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 607 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 608 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 609 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 611 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 612 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 613 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 614 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 615 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 616 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 618 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 619 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 620 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 621 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 622 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 623 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 626 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 627 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 628 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 630 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 631 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 632 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 633 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 635 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 636 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 638 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 640 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 642 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 643/1 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 643/2 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 644 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 646 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 647 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 648 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 650 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 651 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 653 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 654 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 655 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 656 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 657 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 658 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 660 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 662 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 663 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 664 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 665 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 667 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 669 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 670 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 671 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 672 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 673 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 674 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 675 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 676 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 678 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 680 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 681 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 682 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 683 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 684 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 685 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 686 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 687 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 688 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 689 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 690 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 692 6 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 695 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 696 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 697 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 698 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 699 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 700 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 701 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 702 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 703 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 704 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 705 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 706 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 707 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 708 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 709 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 710 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 711 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 712 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 713 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 714 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 715 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 716 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 717 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 718 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 719 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 720 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 721 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 722 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 723 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 724 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 725 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 726 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 727 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 729 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 730 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 732 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 733 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 734 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 735 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 736 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 737 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 738 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 739 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 740 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 741 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 742 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 743 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 744 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 746 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 747 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 748 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 749 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 750 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 751 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 752 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 753 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 754 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 755 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 756 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 757 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 758 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 759 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 760 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 761 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 762 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 763 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 764 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 765 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 766 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 767 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 768 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 770 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 771 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 772 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 773 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 774 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 775 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 776 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 777 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 778 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 779 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 780 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 781 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 782 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 783 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 784 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 785 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 786 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 787 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 788 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 789 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 790 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 791 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 792 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 793 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 794 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 795 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 796 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 797 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 798 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 799 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 800 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 802 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 803 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 804 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 807 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 808 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 809 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 810 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 811 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 812 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 813 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 814 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 815 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 816 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 817 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 818 3 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 819 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 820 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 821 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 822 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 823 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 824 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 825 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 826 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 827 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 829 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 830 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 831 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 832 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 833 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 834 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 835 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 836 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 837 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 838 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 839 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 840 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 841 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 842 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 843 4 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 844 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 845 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 846 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 847 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 848 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 849 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 850 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 851 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 852 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 853 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 854 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 855 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 856 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 857 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 858 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 859 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 860 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 861 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 862 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 863 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 864 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 865 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 866 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 867 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 868 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 869 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 870 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 871 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 872 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 873 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 874 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 875 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 876 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 878 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 879 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 880 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 881 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 882 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 883 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 884 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 885 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 886 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 888 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 889 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 890 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 891 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 892 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 893 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 894 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 895 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 896 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 897 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 898 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 899 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 900 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 902 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 903 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 904 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 905 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 906 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 907 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 908 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 909 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 912 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 913 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 914 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 916 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 917 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 918 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 920 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 921 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 922 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 924 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 925 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 926 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 927 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 928 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 929 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 931 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 932 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 933 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 934 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 935 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 936 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 937 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 938 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 939 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 940 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 941 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 942 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 943 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 944 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 945 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 946 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 947 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 948 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 951 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 952 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 954 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 955 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 956 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 957 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 958 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 960 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 961 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 962 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 963 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 964 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 965 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 967 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 968 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 969 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 971 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 972 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 973 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 974 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 975 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 976 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 977 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 978 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 979 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 980 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Jaworzynka, Jaworzynka 981 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 985 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Jaworzynka, Jaworzynka 986 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 987 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 988 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 989 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Jaworzynka, Jaworzynka 990 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 991 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 992 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 993 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 994 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 995 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 996 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Jaworzynka, Jaworzynka 999 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Jaworzynka, Jaworzynka 1001 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Jaworzynka, Jaworzynka 1002 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Jaworzynka, Jaworzynka 1003 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Jaworzynka, Jaworzynka 1006 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 1007 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 1008 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Jaworzynka, Jaworzynka 1010 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 1011 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Jaworzynka, Jaworzynka 1012 brak lokali