Księgi wieczyste Skoczów, ul. Morcinka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 2 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 3 42 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 4 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Skoczów, ul. Morcinka 5 41 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Skoczów, ul. Morcinka 6 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Skoczów, ul. Morcinka 7 46 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Skoczów, ul. Morcinka 7A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Skoczów, ul. Morcinka 8 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 9 35 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Skoczów, ul. Morcinka 10 3 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Skoczów, ul. Morcinka 12 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 13 33 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Skoczów, ul. Morcinka 14 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 15 37 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Skoczów, ul. Morcinka 16 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 16A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Skoczów, ul. Morcinka 16B 2 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 17 41 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/5 Skoczów, ul. Morcinka 18 48 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Skoczów, ul. Morcinka 18A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Skoczów, ul. Morcinka 18B brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 19 35 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Skoczów, ul. Morcinka 20 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Skoczów, ul. Morcinka 20A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 21 32 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 22 39 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 23 25 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 24 43 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 26 44 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 28 65 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 30 51 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 32 35 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 34 31 lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Skoczów, ul. Morcinka 36 30 lokali