Księgi wieczyste Ustroń, ul. Kasztanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BB1C/xxxxxxxx/3 Ustroń, ul. Kasztanowa 5 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Ustroń, ul. Kasztanowa 7 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Ustroń, ul. Kasztanowa 9 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Ustroń, ul. Kasztanowa 10 brak lokali