Księgi wieczyste Ustroń, ul. Katowicka II


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BB1C/xxxxxxxx/1 Ustroń, ul. Katowicka II 8 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Ustroń, ul. Katowicka II 10 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Ustroń, ul. Katowicka II 14 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/0 Ustroń, ul. Katowicka II 16 brak lokali