Księgi wieczyste Zebrzydowice, ul. Świerkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BB1C/xxxxxxxx/8 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 2 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/4 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 3 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/2 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 4 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/1 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 7 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 8 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 10 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/9 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 10A brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 12 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/3 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 16 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/8 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 18 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/6 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 20 brak lokali
  BB1C/xxxxxxxx/7 Zebrzydowice, ul. Świerkowa 24 brak lokali