Księgi wieczyste Częstochowa


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Częstochowa

Księga wieczysta to rejestr o charakterze publicznym, który stanowi wykładnię statusu prawnego nieruchomości, a także dostarcza wiele szczegółowych informacji o niej samej i jego właścicielu. Księgi są zakładane dla wszystkich nieruchomości, w tym tych z Częstochowy.

Numer księgi wieczystej

Aby bez problemu móc odnaleźć wskazaną księgę wieczystą, nadawane są tym dokumentom unikatowe identyfikatory, tzw. numery ksiąg wieczystych. Częstochowa nadaje te numery wedle tych samych zasad jak reszta kraju, zatem identyfikator to ciąg cyfr i liter oraz dwóch ukośników oddzielających: cztery znaki reprezentujące oznaczenie sądu, osiem cyfr wedle repertorium oraz cyfrę kontrolną stojącą na końcu numeru.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Częstochowa

Jak zdobyć numer księgi wieczystej? Częstochowa oferuje kilka możliwości odnalezienia numeru KW, jeśli nie jest on znany, podobnie zresztą można znaleźć ten identyfikator w każdym innym mieście. Lokalnie należy udać się do Starostwa Powiatowego, złożyć wniosek, podać uzasadnienie jego złożenia interesem prawnym np. postępowaniem spadkowym, uiścić opłatę i czekać na decyzję. Identyczny proces towarzyszy zapytaniu w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Częstochowa.

Jeśli interes prawny jest wątpliwy lub nie ma go wcale, to najlepiej szukać numeru KW online. Wyszukiwarka numerów pozwala szybko i łatwo odnaleźć dany numer po adresie lub numerze działki, bez konieczności uzasadniania szukania. Trzeba zapłacić za pobranie numeru 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste cechują się m.in. tym, że:

Księgi wieczyste przechowywane są w sądach rejonowych i stamtąd można pobrać ich odpis, ale także są dostępne internetowo – na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta nieruchomości jest przydatna we wszelkich transakcjach związanych z nieruchomościami, jak kupno, sprzedaż, a także wynajem, jak również czasem przy postępowaniu spadkowym.