Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Czysta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/6 Huta Stara B, ul. Czysta 1 brak lokali