Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Kasztanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/2 Huta Stara B, ul. Kasztanowa 5 brak lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/4 Huta Stara B, ul. Kasztanowa 9 brak lokali