Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Klubowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/0 Huta Stara B, ul. Klubowa 1 22 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/0 Huta Stara B, ul. Klubowa 2 14 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/6 Huta Stara B, ul. Klubowa 3 12 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/8 Huta Stara B, ul. Klubowa 4 13 lokali